100%-ით დაცული

პროგრამა არის მაქსიმალურად დაცული და უსაფრთხო.