როგორ მუშაობს

როგორ მუშაობს

აი-ქეში: პროგრამაში შესვლა

აი-ქეში: მომხმარებლების დამატება

პროდუქციის დამატება

სწრაფი გაყიდვის მოდულში შესვლა

გაყიდვის სწრაფი მოდულის ჩამოტვირთვა და პირველად შესვლა

პროდუქციის დამატება ფაილის მეშვეობით

 

გაყიდვის მოდულში სალარო აპარატის და პრინტერის მითითება

 

სწრაფი გაყიდვის მოდულში გაყიდვა

 

 ნაღდი, უნაღდო ანგარიშსწორება, ხურდის დაანგარიშება

 

 აი-ქეში: ზეტ (Z) და იქს (X) ანგარიშის ბეჭდვა

სწრაფი გაყიდვის მოდულის დამატებითი ფუნქციები

კონტრაქტორის დამატება

 

პროდუქციის მიღება

პროდუქციის მიღება ფაილის მეშვეობით

ნაშთის შემოწმება

ნავაჭრი თანხა, მოგება და ხარჯი

აღწერა

მომწოდებელზე დაბრუნება

გაყიდვის ფასი უფრო დაბალია, ვიდრე შესყიდვის ფასი

პარამეტრების გასწორება