რა არის აი-ქეში?

აი-ქეში არის Cloud-ზე დაფუძნებული სავაჭრო პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც შედგება ორი მოდულისგან:

  1. ონლაინ პროგრამა, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ გქონდეთ წვდომა კომერციულ ოპერაციებზე ნებისმიერი ადგილიდან.
  2. სავაჭრო პროგრამა, რომელიც მუშაობს Windows-ზე და Android-ზე და უკავშირდება სალარო აპარატს.