ვისთვის არის განკუთვნილი პროგრამა?

პროგრამა საცალო ვაჭრობაზეა ორიენტირებული და მას აქტიურად იყენებენ შემდეგ სფეროებში:

  1. საცალო ვაჭრობის ობიექტები
  2. რესტორნებისა და სწრაფი კვების ობიექტები
  3. კომერციული ოფისები
  4.  სასაწყობო და საცალო მაღაზიები
  5.  საიუველირო მაღაზიები
  6.  ფიტნეს კლუბები
  7.  დისტანციური მოვაჭრეები