ჩვენი გადაწყვეტილებები

ჩვენი გადაწყვეტილებები

აი ქეშ ბიზნესი

შესაბამისია მარკეტისა და
ნებისმიერი ტიპის მაღაზიისათვის

ღირებულება
40 ლარი/თვე  (ყოველთვიური გადახდისას)
450 ლარი (წლიური გადახდისას)

1 თვე უფასოდ 

დამატებითი ობიექტი
✖

დამატებითი სავაჭრო წერტილი

✖

1000-მდე პროდუქტი

ინტეგრაციები


ინსტალაცია

უფასო

ტექნიკური მხარდაჭერა 

უფასო

ტრენინგი

უფასო

ავტომატური არქივი

უფასო

პირველადი ტრენინგი დისტანციურად

უფასო

ქოლ ცენტრის სამუშაო საათები

ორშაბათი- პარასკევი 09:00-18:00

ქოლ ცენტრის საკონტაქტო ნომერი

(032) 2 500 225

ელ ფოსტა

[email protected]

მხარდაჭერის ელ ფოსტა

[email protected]

ვებსაიტი

icash.ge

კონტრაქტორების და დოკუმენტების იმპორტი

✔

Windows და Android გაყიდვების წერტილის
აპლიკაციის ინსტალაცია

✔

ზარი მხარდაჭერასთან

უფასო


პროდუქტები

პროდუქციის რაოდენობა

ულიმიტო

პროდუქციის ჯგუფები

ულიმიტო

პროდუქციის სურათები

✔

ფასის წესები

✔

რეცეპტის შექმნა

✔

კონტრაქტორები

მომხმარებელთა შეუზღუდავი რაოდენობა

✔

მომწოდებელთა შეუზღუდავი რაოდენობა

✔

მონიშნეთ როგორც მომხმარებელი და

მომწოდებელი ერთდროულად

✔

კომერციული რეესტრიდან ავტომატური შევსება,
თუ ეს შესაძლებელია

✔

გაყიდვები

გაყიდვები დოკუმენტის ტიპის მიხედვით

✔

გაყიდვების ინვოისის შექმნა

✔

ინვოისის გაცემა საიდენტიფიკაციო კოდით,
ხელმოწერისა და ბეჭდის გარეშე

✔

გაყიდვის დროს პროდუქტზე ფასდაკლება

✔

ავტომატური ფასდაკლება ფასების წესებზე

✔

შესაძლებლობა აირჩიო ფასები დღგ-ს ჩათვლით
ან დღგ-ს გარეშე გაყიდვის დროს

✔

შესაძლებლობა მონიშნო მოგვიანებით გადახდა

✔

ქვითრის ბეჭდვა PDF ფორმატში

✔

გაყიდვების ექსპორტი CSV-ში

✔

მიღება

მიღება დოკუმენტის ტიპის მიხედვით

✔

ფასდაკლება პროდუქტზე მიწოდების პროცესში

✔

შესაძლებლობა აირჩიო ფასები დღგ-ს ჩათვლით
ან დღგ-ს გარეშე მიწოდების დროს

✔

ფასდაკლება სრულ ოპერაციაზე

✔

მიწოდების იმპორტის შესაძლებლობა CSV-დან

✔

შესაძლებლობა აირჩიოთ დაგვიანებული გადახდის
ანგარიშსწორების ბოლო თარიღი

✔

საწყობი

მიღება

✔

წუნდებული პროდუქცია

✔

აღწერა სიის მიხედვით

✔

აღწერა პროდუქციის მიხედვით

✔

კლიენტის მიერ მობრუნებული პროდუქცია
როდესაც წუნდებულია

✔

მომწოდებლის პროდუქციის დაბრუნება
როდესაც წუნდებულია

✔

ცნობარი

მარაგები - პროდუქციის, საწყობის მიხედვით
წინა დღის მიხედვით

✔

ფინანსური რეპორტები და სტატისტიკა

✔

მიმდინარე ბრუნვა

✔

ღია ანგარიშები

✔

შემოსავალი, გასავალი, შემოსავლის და გასავლის ბრუნვა

✔

მისაღები და გასაცემი თანხა

✔

ანგარიშების სია

✔

ვადის გასვლის თარიღი/ჯგუფების ნომრები

✔

რევიზია

✔

წუნდებული

✔

გადაადგილებები

✔

წარმოება

✖

გაყიდვები - გაყიდვების ჩამონათვალი საქონლის მიხედვით

✔

მიწოდება

✔

რესტორანი/ანგარიშის გახსნა/მაგიდების განლაგება

✖

 

აი ქეშ პრემიუმი

შესაბამისია კაფე-ბარის, რესტორნისა და
ნებისმიერი ტიპის საკვები ობიექტისათვის

ღირებულება
60 ლარი/თვე  (ყოველთვიური გადახდისას)
680 ლარი (წლიური გადახდისას)

1 თვე უფასოდ 

დამატებითი ობიექტი
35 ლარი

დამატებითი სავაჭრო წერტილი

35 ლარი

ულიმიტო პროდქუტები

ინტეგრაციები


ინსტალაცია

უფასო

ტექნიკური მხარდაჭერა 

უფასო

ტრენინგი

უფასო

ავტომატური არქივი

უფასო

პირველადი ტრენინგი დისტანციურად

უფასო

ქოლ ცენტრის სამუშაო საათები

ორშაბათი- პარასკევი 09:00-18:00

ქოლ ცენტრის საკონტაქტო ნომერი

(032) 2 500 225

ელ ფოსტა

[email protected]

მხარდაჭერის ელ ფოსტა

[email protected]

ვებსაიტი

icash.ge

კონტრაქტორების და დოკუმენტების იმპორტი

✔

Windows და Android გაყიდვების წერტილის
აპლიკაციის ინსტალაცია

✔

ზარი მხარდაჭერასთან

უფასო


პროდუქტები

პროდუქციის რაოდენობა

ულიმიტო

პროდუქციის ჯგუფები

ულიმიტო

პროდუქციის სურათები

✔

ფასის წესები

✔

რეცეპტის შექმნა

✔

კონტრაქტორები

მომხმარებელთა შეუზღუდავი რაოდენობა

✔

მომწოდებელთა შეუზღუდავი რაოდენობა

✔

მონიშნეთ როგორც მომხმარებელი და

მომწოდებელი ერთდროულად

✔

კომერციული რეესტრიდან ავტომატური შევსება,
თუ ეს შესაძლებელია

✔

გაყიდვები

გაყიდვები დოკუმენტის ტიპის მიხედვით

✔

გაყიდვების ინვოისის შექმნა

✔

ინვოისის გაცემა საიდენტიფიკაციო კოდით,
ხელმოწერისა და ბეჭდის გარეშე

✔

გაყიდვის დროს პროდუქტზე ფასდაკლება

✔

ავტომატური ფასდაკლება ფასების წესებზე

✔

შესაძლებლობა აირჩიო ფასები დღგ-ს ჩათვლით
ან დღგ-ს გარეშე გაყიდვის დროს

✔

შესაძლებლობა მონიშნო მოგვიანებით გადახდა

✔

ქვითრის ბეჭდვა PDF ფორმატში

✔

გაყიდვების ექსპორტი CSV-ში

✔

მიღება

მიღება დოკუმენტის ტიპის მიხედვით

✔

ფასდაკლება პროდუქტზე მიწოდების პროცესში

✔

შესაძლებლობა აირჩიო ფასები დღგ-ს ჩათვლით
ან დღგ-ს გარეშე მიწოდების დროს

✔

ფასდაკლება სრულ ოპერაციაზე

✔

მიწოდების იმპორტის შესაძლებლობა CSV-დან

✔

შესაძლებლობა აირჩიოთ დაგვიანებული გადახდის
ანგარიშსწორების ბოლო თარიღი

✔

საწყობი

მიღება

✔

წუნდებული პროდუქცია

✔

აღწერა სიის მიხედვით

✔

აღწერა პროდუქციის მიხედვით

✔

კლიენტის მიერ მობრუნებული პროდუქცია
როდესაც წუნდებულია

✔

მომწოდებლის პროდუქციის დაბრუნება
როდესაც წუნდებულია

✔

ცნობარი

მარაგები - პროდუქციის, საწყობის მიხედვით
წინა დღის მიხედვით

✔

ფინანსური რეპორტები და სტატისტიკა

✔

მიმდინარე ბრუნვა

✔

ღია ანგარიშები

✔

შემოსავალი, გასავალი, შემოსავლის და გასავლის ბრუნვა

✔

მისაღები და გასაცემი თანხა

✔

ანგარიშების სია

✔

ვადის გასვლის თარიღი/ჯგუფების ნომრები

✔

რევიზია

✔

წუნდებული

✔

გადაადგილებები

✔

წარმოება

✔

გაყიდვები - გაყიდვების ჩამონათვალი საქონლის მიხედვით

✔

მიწოდება

✔

რესტორანი/ანგარიშის გახსნა/მაგიდების განლაგება

✔