• 032 2 500 225
ჩვენი გადაწყვეტილებები

ჩვენი გადაწყვეტილებები

1 თვის საფასური

წლიური გადახდით
თვიური გადახდით

აი-ქეშ რითეილი

შესაბამისია მარკეტისა და ნებისმიერი ტიპის მაღაზიისთვის.

70 ლარი


1 თვე უფასოდ

დამატებითი საწყობი

35 ლარი

დამატებითი სავაჭრო წერტილი

35 ლარი

ინსტალაცია

უფასო

ტექნიკური მხარდაჭერა

უფასო

ტრენინგი

უფასო

ავტომატური არქივი

უფასო

პირველადი ტრენინგი ჩვენს ოფისში ან დისტანციურად

უფასო

ქოლ ცენტრის სამუშაო საათები

10:00-19:00

ქოლ ცენტრის საკონტაქტო ნომერი

032 2 500 225

ელ-ფოსტა

[email protected]

მხარდაჭერის ელ-ფოსტა

[email protected]

ვებ-საიტი

icash.ge

კონტრაქტორების და დოკუმენტების იმპორტი

Windows და Android გაყიდვების წერტილის აპლიკაციის ინსტალაცია

ზარი მხარდაჭერასთან

უფასო


პროდუქტები

პროდუქციის რაოდენობა

ულიმიტო

პროდუქციის ჯგუფები

ულიმიტო

პროდუქციის სურათები

ფასის წესები

რეცეპტის შექმნა


კონტრაქტორები

მომხმარებლთა შეუზღუდავი რაოდენობა

მომწოდებელთა შეუზღუდავი რაოდენობა

მონიშნეთ როგორც მომხმარებელი და მომწოდებელი ერთდროულად

კომერციული რეესტრიდან ავტომატური შევსება, თუ ეს შესაძლებელია


გაყიდვები

გაყიდვები დოკუმენტის ტიპის მიხედვით

გაყიდვების ინვოისის შექმნა

ინვოისის გაცემა საიდენტიფიკაციო კოდით, ხემლოწერისა და ბეჭდის გარეშე

გაყიდვის დროს პროდუქტზე ფასდაკლება

ავტომატური ფასდაკლება ფასების წესებზე

შესაძლებლობა აირჩიო ფასები დღგ-ს ჩათვლით ან დღგ-ს გარეშე გაყიდვის დროს

შესაძლებლობა მონიშნო მოგვიანებით გადახდა

ქვითრის ბეჭდვა PDF ფორმატში

გაყიდვების ექსპორტი CVS-ში


მიღება

მიღება დოკუმენტის ტიპის მიხედვით

ფასდაკლება პროდუქტზე მიწოდების პროცესში

შესაძლებლობა აირჩიო ფასები დღგ-ს ჩათვლით ან დღგ-ს გარეშე მიწოდების დროს

ფასდაკლება სრულ ოპერაციაზე

მიწოდების იმპორტის შესაძლებლობა CVS-დან

შესაძლებლობა აირჩიოთ დაგვიანებული გადახდის ანგარიშსწორების ბოლო თარიღი


საწყობი

მიღება

წუნდებული პროდუქცია

აღწერა სიის მიხედვით

აღწერა პროდუქციის მიხედვით

კლიენტის მიერ მობრუნებული პროდუქცია, როდესაც წუნდებულია

მომწოდებლის პროდუქციის დაბრუნება, როდესაც წუნდებულია


ცნობარი

მარაგები- პროდუქციის, საწყობის მიხედვით, წინა დღის მიხედვით

ფინანსური რეპორტები და სტატისტიკა

მიმდინარე ბრუნვა

ღია ანგარიშები

შემოსავალი, გასავალი, შემოსავლის და გასავლის ბრუნვა

მისაღები და გასაცემი თანხა

ანგარიშების სია

ვადის გასვლის თარიღი/ჯგუფების ნომრები

რევიზია

წუნდებული

გადაადგილებები

წარმოება

გაყიდვები - გაყიდვების ჩამონათვალი საქონლის მიხედვით

მიწოდება

რესტორანი/ანგარიშის გახსნა/მაგიდების განლაგება

 

 

             1 თვის საფასური

წლიური გადახდით
თვიური გადახდით

აი-ქეშ კაფე-რესტორანი

შესაბამისია კაფე-ბარის, რესტორნისა და ნებისმიერი ტიპის საკვები ობიექტისათვის.

80 ლარი


1 თვე უფასოდ

დამატებითი საწყობი

35 ლარი

დამატებითი სავაჭრო წერტილი

35 ლარი

ინსტალაცია

უფასო

ტექნიკური მხარდაჭერა

უფასო

ტრენინგი

უფასო

ავტომატური არქივი

უფასო

პირველადი ტრენინგი ჩვენს ოფისში ან დისტანციურად

უფასო

ქოლ ცენტრის სამუშაო საათები

9:00-19:00

ქოლ ცენტრის საკონტაქტო ნომერი

032 2 500 225

ელ-ფოსტა

[email protected]

მხარდაჭერის ელ-ფოსტა

[email protected]

ვებ-საიტი

icash.ge

კონტრაქტორების და დოკუმენტების იმპორტი

Windows და Android გაყიდვების წერტილის აპლიკაციის ინსტალაცია

ზარი მხარდაჭერასთან

უფასო


პროდუქტები

პროდუქციის რაოდენობა

ულიმიტო

პროდუქციის ჯგუფები

ულიმიტო

პროდუქციის სურათები

ფასის წესები

რეცეპტის შექმნა


კონტრაქტორები

მომხმარებლთა შეუზღუდავი რაოდენობა

მომწოდებელთა შეუზღუდავი რაოდენობა

მონიშნეთ როგორც მომხმარებელი და მომწოდებელი ერთდროულად

კომერციული რეესტრიდან ავტომატური შევსება, თუ ეს შესაძლებელია


გაყიდვები

გაყიდვები დოკუმენტის ტიპის მიხედვით

გაყიდვების ინვოისის შექმნა

ინვოისის გაცემა საიდენტიფიკაციო კოდით, ხელმოწერისა და ბეჭდის გარეშე

გაყიდვის დროს პროდუქტზე ფასდაკლება

ავტომატური ფასდაკლება ფასების წესებზე

შესაძლებლობა აირჩიო ფასები დღგ-ს ჩათვლით ან დღგ-ს გარეშე გაყიდვის დროს

შესაძლებლობა მონიშნო მოგვიანებით გადახდა

ქვითრის ბეჭდვა PDF ფორმატში

გაყიდვების ექსპორტი CVS-ში


მიღება

მიღება დოკუმენტის ტიპის მიხედვით

ფასდაკლება პროდუქტზე მიწოდების პროცესში

შესაძლებლობა აირჩიო ფასები დღგ-ს ჩათვლით ან დღგ-ს გარეშე მიწოდების დროს

ფასდაკლება სრულ ოპერაციაზე

მიწოდების იმპორტის შესაძლებლობა CVS-დან

შესაძლებლობა აირჩიოთ დაგვიანებული გადახდის ანგარიშსწორების ბოლო თარიღი


საწყობი

მიღება

წუნდებული პროდუქცია

აღწერა სიის მიხედვით

აღწერა პროდუქციის მიხედვით

კლიენტის მიერ მობრუნებული პროდუქცია, როდესაც წუნდებულია

მომწოდებლის პროდუქციის დაბრუნება, როდესაც წუნდებულია


ცნობარი

მარაგები- პროდუქციის, საწყობის მიხედვით, წინა დღის მიხედვით

ფინანსური რეპორტები და სტატისტიკა

მიმდინარე ბრუნვა

ღია ანგარიშები

შემოსავალი, გასავალი, შემოსავლის და გასავლის ბრუნვა

მისაღები და გასაცემი თანხა

ანგარიშების სია

ვადის გასვლის თარიღი/ჯგუფების ნომრები

რევიზია

წუნდებული

გადაადგილებები

წარმოება

გაყიდვები - გაყიდვების ჩამონათვალი საქონლის მიხედვით

მიწოდება

რესტორანი/ანგარიშის გახსნა/მაგიდების განლაგება